Gyülekezetünk legfőbb célja, hogy minél többeket arra segítsünk el, hogy személyes kapcsolatba kerülve a Szentháromság Istennel, Krisztusban bűnbocsánatot, új életet, örök üdvösséget nyerjenek. Központi értéknek tartjuk a Krisztusi jellemet, amely egy érési folyamat során formálódik ki a megtért emberben a Szentlélek munkája által, és egy másokért élő, szolgáló szeretetben nyilvánul meg. Ebben az életváltozási folyamatban, növekedésben, és ezzel együtt az alábbi hat alapvető szükségletünk betöltésében nyújt segítséget gyülekezetünk.
 1. A gyülekezetben meghallhatjuk azt az evangéliumot, mely hittel fogadva bennünket Isten gyermekeivé tesz, és elveszettekből megtaláltakká leszünk. Így elkezdődik életünkben az Istennel való személyes közösség, és megtaláljuk benne életünk értelmét.

 2. A gyülekezet istentiszteleti és egyéb rétegalkalmain megkapjuk azt az erőt, amely által élhetünk. Isten magasztalása, imádata által egyrészt az Ő erejét, jelenlétét tapasztaljuk meg, másrészt egy szélesebb tömeg felé is kinyilvánítjuk Istenhez tartozásunkat és az Ő nagyságát, dicsőségét.

 3. A gyülekezet egy családi közösséget kínál, ahol megtaláljuk azokat az embereket, akikkel élhetünk. Ebben a közösségben egymásnak támaszai, bátorítói a tagok, őszinte és tartós baráti-testvéri kapcsolatok jönnek létre.

 4. A gyülekezetben megtanuljuk azokat az elveket, amelyek szerint élhetünk. Megfelelő alkalmak biztosítják a tanítványképzést, amely során magunkévá tesszük az érett keresztyén élethez szükséges hitvallásokat és bibliai ismereteket. Ezek meggyőződéssé formálódva szilárd alapot, stabilitást, identitástudatot adnak az életben.

 5. A gyülekezet segítséget nyújt abban, hogy magunkévá tegyük azt az elhivatást, amiért élhetünk. A gyülekezeti élet kínálta feladatok által felkészülünk a szolgálatra, munkánk végzésére, és egyszersmind maga az Istennek való szolgálat életgyakorlatunkká válik.

 6. A gyülekezetben megértjük azt a célt, amiért élhetünk. Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve személyes bizonyságtételével válik mindenki az evangélium hirdetőjévé, közvetítőjévé saját lakókörnyezete, ismeretségi köre számára.

 

"Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”
Róma 8,14


Heti alkalmaink

2020.02.24-03.01.

Szerda - 18:00

Böjti előkészítő:

Imaóra férfiaknak

Csütörtök - 18:00

Böjti előkészítő:

Imaóra nőknek

Péntek - 18:00

Böjti előkészítő:

Imaóra mindenkinek

Szombat

08-11:00 udvar takarítás

14-17:00 templom takarítás

Böjt 1. vasárnap

10:00 - Istentisztelet

úrvacsorával

10:00 - Gyermek-istentisztelet
   1. Ajánlott élő felvételek:


    1. Elindulunk égő szívvel zene

    2. A mennyben fenn zene