Gyülekezetünk legfőbb célja, hogy minél többeket arra segítsünk el, hogy személyes kapcsolatba kerülve a Szentháromság Istennel, Krisztusban bűnbocsánatot, új életet, örök üdvösséget nyerjenek. Központi értéknek tartjuk a Krisztusi jellemet, amely egy érési folyamat során formálódik ki a megtért emberben a Szentlélek munkája által, és egy másokért élő, szolgáló szeretetben nyilvánul meg. Ebben az életváltozási folyamatban, növekedésben, és ezzel együtt az alábbi hat alapvető szükségletünk betöltésében nyújt segítséget gyülekezetünk.
 1. A gyülekezetben meghallhatjuk azt az evangéliumot, mely hittel fogadva bennünket Isten gyermekeivé tesz, és elveszettekből megtaláltakká leszünk. Így elkezdődik életünkben az Istennel való személyes közösség, és megtaláljuk benne életünk értelmét.

 2. A gyülekezet istentiszteleti és egyéb rétegalkalmain megkapjuk azt az erőt, amely által élhetünk. Isten magasztalása, imádata által egyrészt az Ő erejét, jelenlétét tapasztaljuk meg, másrészt egy szélesebb tömeg felé is kinyilvánítjuk Istenhez tartozásunkat és az Ő nagyságát, dicsőségét.

 3. A gyülekezet egy családi közösséget kínál, ahol megtaláljuk azokat az embereket, akikkel élhetünk. Ebben a közösségben egymásnak támaszai, bátorítói a tagok, őszinte és tartós baráti-testvéri kapcsolatok jönnek létre.

 4. A gyülekezetben megtanuljuk azokat az elveket, amelyek szerint élhetünk. Megfelelő alkalmak biztosítják a tanítványképzést, amely során magunkévá tesszük az érett keresztyén élethez szükséges hitvallásokat és bibliai ismereteket. Ezek meggyőződéssé formálódva szilárd alapot, stabilitást, identitástudatot adnak az életben.

 5. A gyülekezet segítséget nyújt abban, hogy magunkévá tegyük azt az elhivatást, amiért élhetünk. A gyülekezeti élet kínálta feladatok által felkészülünk a szolgálatra, munkánk végzésére, és egyszersmind maga az Istennek való szolgálat életgyakorlatunkká válik.

 6. A gyülekezetben megértjük azt a célt, amiért élhetünk. Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve személyes bizonyságtételével válik mindenki az evangélium hirdetőjévé, közvetítőjévé saját lakókörnyezete, ismeretségi köre számára.

 

Jézus mondja:
"Kövess engem!"
János 1,44


Heti alkalmaink

2019.09.16-22.

Kedd - 17:00

Ifjúsági óra

Szerda - 18:00

Bibliaóra

Vasárnap - 10:00

Istentisztelet

Vasárnap - 10:00

Gyermek istentisztelet
   1. Ajánlott élő felvételek:


    1. Elindulunk égő szívvel zene

    2. A mennyben fenn zene